הצוות הניהולי של Baemek

מדיניות הקיימות של באמק מבוססת על עיקרון פשוט: כל מה שאנחנו צריכים בשבילנו
הישרדות ורווחה תלויים, במישרין או בעקיפין, בסביבתנו הטבעית.